Cursus Zelfhealing;

Bewustwording van voeding - ziekte en de chakra's

In deze tijd is het belangrijk om bewust te worden van het leven jouw leven en waarom jou dingen "overkomen".


Module Gezondheid voeding - ziekte etc.


Alles heeft met elkaar te maken Alles is energie en staat in verbinding met elkaar. De keuzes die je maakt hebben bepaalde gevolgen dat kan zowel positief als negatief zijn en werkt in alles door. Zowel in voeding ziekte klachten situaties etc.

Wanneer we kennis nemen van de boodschap van onze voeding producten weten we wat ze vertellen, waar ze voor staan en zien we waarom we ze nuttigen.
Waarom we er geen zin in hebben of waarom we juist meer behoefte hebben aan een bepaald product. Waarom we een allergie kweken voor een voeding product.
Hier nemen we kennis van in de module Gezondheid voeding - ziekte etc.

Module 'n reis door je chakra's een innerlijke metamorfose.

Tijdens deze module nemen we kennis van het energetisch lichaam en de 7 hoofd chakra's. Meer verdieping in de chakra's en de verbinding met onszelf
Je maakt een persoonlijke reis waardoor je een spirituele groei en ontwikkeling doorloopt. Tijdens deze module gaan we chakra voor chakra doorlopen waarbij we een interactie hebben met onszelf via creativiteit meditatie - visualisatie en thuisopdrachten.

Module de kosmische mens en de 13 chakra's


Tijdens deze verdiepings module nemen we kennis van de nieuwe chakra's in de Aquarius tijdperk. De kosmische mens en de 13 chakra's en de volksziekten.
We maken een evolutie door en  gaan steeds meer terug naar wie we in werkelijkheid zijn een spiritueel wezen.
We bezitten vele chakra's meer dan we kennen vanuit de basis, tijdens onze groei zullen de Aquarius chakra's steeds verder gaan ontwikkelen. En transformeren de basis chakra's daarin mee. Nemen we kennis van de volksziekten vanuit deze kijk en de nieuwe chakra's.

Module Gezondheid voeding - ziekte etc.
Data's; 11-09 / 25-09-2022
Tijd; 10:00 - 16:00
Kosten 140,-


Module 'n reis door je chakra's een innerlijke metamorfose

Data's:

01-10 / 05-11-'22 / 07-01-'23 / 04-02 / 04-03 /01-04 / 06-05-2023

Tijd; 10:00 - 16:30
Kosten 490,-

Module De kosmische mens en de 13 chakra's en volksziekte
Data's; 20-05 / 03-06 / 10-06 / 24-06-2023
Tijd; 10:00 - 16:30
Kosten 280,-