Module een reis door je chakra's een innerlijke metamorfose

Cursus Een reis door je chakra's (de 7 hoofdchakra's)
Een inter actieve creatieve cursus waarin kennis en leren samen gaan. Voor persoonlijke ontwikkeling/groei & bewustwording.

* Bewust worden van je energie centrum en daar op een creatieve           wijze een beeld aangeven.
* Bewust worden van jouw verhaal in dit gebied   
* leren lezen van een afbeelding in een foto en het geheel kunnen           samen vatten.

490,- euro

Data's;

01-10 / 05-11-'22 / 07-01-'23 / 04-02 / 04-03 /01-04 / 06-05-2023

Tijd; 10:00 - 16:30